เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการจากทาง ThaiHotelBookings.com

ThaiHotelBookings.com เป็นผู้ให้บริการระบบจองที่พักออนไลน์สำหรับสถานประกอบการที่ยังไม่มีระบบจองโรงแรม เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่จะสามารถจองที่พักได้ทันที โดยไม่ต้องติดต่อทางอีเมล์หรือทางโซเชียลเน็ทเวิร์ค เช่น เฟซบุ๊ค เป็นต้น ทำให้ย่นระยะเวลาในการติดต่อได้ดี สามารถเช็ควันเข้าพักได้ตลอดเวลาว่าว่างหรือไม่

ดังนั้นทาง ThaiHotelBookings.com ขอสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้
1.ลูกค้าสถานประกอบการที่เป็นลูกค้าของเรา เราได้ตรวจเช็คในเบื้องต้นแล้วว่ามีที่พักอยู่จริง เป็นเจ้าของจริง ดังนั้นท่านผู้เข้ามาทำการจองขอให้มั่นใจได้ว่า หากที่พักของท่านได้รับการยืนยันแล้ว ท่านก็มีสิทธิ์ในการใช้บริการที่พักนั้นอย่างแน่นอนค่ะ
2.เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามในเรื่องของที่พักต่างๆ เนื่องจากเราไม่ได้เป็นผู้ให้บริการโดยตรง หากมีคำถามหรือข้อข้องใจท่านสามารถติดต่อสถานประกอบการเหล่านั้นได้โดยตรงค่ะ ไม่ผ่านทางเรา
3.ทางเราจะให้คำปรึกษาในส่วนของระบบการจอง มีข้อแนะนำการใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีและต่อเนื่องขึ้นสำหรับระบบการจองโรงแรม ท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามลิ้งต่อไปนี้ค่ะ
http://www.thaihotelbookings.com/index.php?page=pages&system_page=contact_us

หลังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงได้ครับความสะดวกจากระบบจองที่พักออนไลน์แห่งนี้ไม่มากก็น้อย
ขอบคุณนะคะ
ทีมงาน ThaiHotelBookings.com

Let's socialize


Payment Methods
PayPal Visa MasterCard Amex

small logo
Copyright © 2018
All rights reserved

Newsletter Subscription


Customer support


RSS Feed
Customer Login    Agency Login    Admin Login